Algemene voorwaarden

Hieronder treft u onze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie aangeduid als Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014. Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein Koninklijke Metaalunie.